DIE DIGITALE STADTBIBLIOTHEK

Západočeská Plzeň je od ledna 2015 hlavním kulturním městem Evropy. Spolek Digitales Forum Mittel- und Osteuropa e.V. (DiFMOE) to považuje za příležitost, jak prezentovat široké veřejnosti svoji pestrou, dvojjazyčnou, kulturně i hospodářsko-historicky velice bohatou minulost. Více než 150 000 stránek digitalizovaného kulturního dědictví věnovaných Plzni je tak volně k dispozici všem zájemcům.

 

Na stránkách Pilsna Digitalis se podílejí četné kulturní a vědecké instituce z České republiky, Německa, Rakouska i Slovenska.

 

Projekt je podporován zmocněncem spolkové vlády pro kulturu a média.